(050) 403-76-54 - прием заказов
  (050) 321-82-84 - консультация агронома
  (050) 704-76-16 - консультация агронома

Інноваційні рішення від «Євраліс Семенс» в селекції озимого ріпаку є запорукою успіху - 2

Результати демонстраційних випробувань озимого ріпаку «Євраліс Семенс»  (середнє 2013-2016 рр.)


Зональне районування                                                                                   Гібриди                          Середня врожайність, ц/га               Вологість, %

1- Полісся (Волинська, Рівненська,                                                                  ЕС Алонсо [12]*           32.14                                                       8.5

Житомирська,  Чернігівська)                                                                   ЕС Гідромель [18]           33.24                                                       8.9

                                                                                                                          ЕС Дануб [9]                   32.61                                                       9.0

                                                                                                                          ЕС Меркурій [14]           30.76                                                         8.7

                                                                                                                                  ЕС Нептун [19]                   32.93                                                       9.2

2 - Полісся, Лісостеп (Львівська, Тернопільська, Чернівецька,           ЕС Алонсо [30]                   38.34                                                       8.2

Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська)                                       ЕС Гідромель [47]           39.17                                                       9.2

                                                                                                                                  ЕС Дануб [21]                   32.00                                                       9.9

                                                                                                                          ЕС Меркурій [29]           39.33                                                       9.7

                                                                                                                          ЕС Нептун [40]                   37.56                                                       9.4

3 - Лісостеп (Вінницька, Київська, Сумська,                                           ЕС Алонсо [47]                   37.90                                                       7.9

Черкаська, Полтавська, Харківська)                                                                ЕС Гідромель [50]               38.56                                                       8.6

                                                                                                                           ЕС Дануб [42]                   38.97                                                       8.9

                                                                                                                           ЕС Меркурій [56]           38.33                                                        9.7

                                                                                                                           ЕС Нептун [47]                   36.75                                                       8.8

4 - Степ (Одеська, Миколаївська, Херсонська)                                            ЕС Алонсо [14]                   31.19                                                       8.2

                                                                                                                           ЕС Гідромель [15]           32.59                                                       8.1

                                                                                                                                   ЕС Дануб [6]                   33.61                                                       7.3

                                                                                                                                   ЕС Меркурій [15]           33.07                                                       7.7

                                                                                                                                   ЕС Нептун [15]                   31.45                                                        8.3

5 - Степ (Кіровоградська, Дніпропетровська,                                            ЕС Алонсо [9]                   34.64                                                       7.0

Запорізька, Донецька, Луганська)                                                                 ЕС Гідромель [14]           31.75                                                       6.9

                                                                                                                           ЕС Дануб [5]                   36.62                                                       6.0

                                                                                                                           ЕС Меркурій [8]           31.77 7.5

                                                                                                                           ЕС Нептун [12]                   31.77 6.9

*Кількість місць випробувань

На нашу думку, одним з додаткових резервів підвищення врожайності озимого ріпаку є оптимізація площі живлення. На жаль, на сьогодні генетичний потенціал наших продуктів використовується не повністю – на рівні 60-70%. Технологічні дослідження останніх років дають підстави оцінити можливості кожного з гібридів при вирощуванні в різних ґрунтово-кліматичних умовах, коли комплексна оцінка генетичного потенціалу проводиться з урахуванням рівня гілкування та визначення структури врожайності гібриду за формуванням продуктивних стручків на гілочках різних порядків. Найбільший рівень гілкування та формування на рослині найбільшої кількості стручків показав гібрид ЕС Меркурій – відповідно, - 89.8% та 396 шт. Гібрид ріпаку ЕС Одіс показів менший рівень гілкування, але під час обстеження встановлено, що практично на гілочках всіх порядків формувались дуже крупні стручки з високою масою 1000 насінин.

Рівень гілкування озимого ріпаку (м. Умань, Полігон Євраліс, 2017 р.)

Показники                                                                                                                                                Назва гібриду
                                                                                                 ЕС Гідромель                   ЕС Дарко                   ЕС Одіс                  ЕС Меркурій
Висота рослин, см                                                                          153                                153                               159                                  148
Висота кріплення нижнього стручка, см                                   55                                          81                                 76                                    65
Загальна кількість стручків на рослині, шт.                          390                                297                             210                                  396
В тому числі на гілочках:   
1-го порядку                                                                            50 шт. (12.7%)                  42 шт. (14.1%)          55 шт. (26.0%)             40 шт. (10.1%)
2-го порядку                                                                           313 шт. (80.3%)                191 шт. (64.3%)        105 шт. (49.9%)            267 шт. (67.4%)
3-го порядку                                                                            28 шт. (7.1%)                  51 шт. (17.2%)          51 шт. (24.1%)             73 шт. (18.4%)
4-го порядку                                                                                      0                                   13 шт. (4.4%)                      0                              16 шт. (4.0%)
Рівень гілкування, %                                                                           87.3                                  85.9                          74.0%                             89.8%
Норма висіву насіння, тис/га                                                            500                                  500                                   500                               500
Дата обстеження посіву:        14.06.2017

Досліди, проведені в ФГ «Золотий Колос» (Вінницька обл., 2015 р.), показують перспективу посіву озимого ріпаку із шириною міжряддя 15 см. Практично у всіх гібридів відмічено тенденцію до збільшення врожайності при посіві із шириною міжряддя 15 см. Вплив різної ширини міжряддя на врожайність озимого ріпаку був найбільшим у гібриду ЕС Меркурій. Посів із шириною міжряддя 15 см у ЕС Меркурій забезпечив прибавку врожаю у порівнянні із посівом при ширині міжряддя 45 см +2,36 ц/га.

Вплив ширини міжряддя на врожайність озимого ріпаку в демонстраційних випробуваннях 2015 р. (ФГ «Золотий Колос», Вінницька обл.)

Гібрид                       Ширина міжряддя, см            Урожайність, ц/га          Вологість, %           Різниця врожайності, ц/га

ЕС Гідромель                         45                                         37.14                         7.9  

                                                15                                           38.30                         8.4                                             +1.16

ЕС Алонсо                                 45                                         33.96                         7.8  

                                                15                                       35.42                         7.6                                            +1.46

ЕС Нептун                              45                                      32.76                          8.6  

                                                15                                        33.25                          8.5                                                 +0.49

ЕС Дануб                                  45                                        33.01                          10.4  

                                                        15                                      34.77                                8.1                                               +1.76

ЕС Меркурій                            45                                     33.32                          8.3  

                                                15                                        36.18                            8.0                                            +2.36


Дані врожайності озимого ріпаку, отримані на Умань-Агро Арені (2015 р.) при посіві з різними густотами, дають можливість обрати саме той оптимум за густотою посіву, від якого  суттєво залежить кінцевий результат (врожайність ріпаку). 

403