(050) 403-76-54 - прием заказов
  (050) 321-82-84 - консультация агронома
  (050) 704-76-16 - консультация агронома

Інноваційні рішення від «Євраліс Семенс» в селекції озимого ріпаку є запорукою успіху - 3

Вплив густоти посіву на врожайність гібридів озимого ріпаку (м.Умань, Полігон Євраліс,  2015 р.)


Густота посіву        Норма висіву насіння, тис. схожих насінин/га        Врожайність, ц/га        Вологість, %

ЕС Меркурій                                                           400                                                                        40.7                         8.1

                                                                  500                                                                        43.4                 8.2

                                                                  600                                                                        35.5                         8.5

ЕС Нептун                                                   400                                                                        43.6                         7.8

                                                                  500                                                                        44.5                         8.1

                                                                  600                                                                        38.2                         8.3

ЕС Алонсо                                                   400                                                                        39.2                         7.4

                                                                  500                                                                        39.9                         7.4

                                                                  600                                                                        33.5                         7.5

ЕС Гідромель                                           400                                                                        42.4                         7.3

                                                                    500                                                                        41.6                         7.5

                                                                  600                                                                        37.5                         7.6

ЕС Дануб                                                   400                                                                        45.4                         7.7

                                                                  500                                                                        48.9                         7.9

                                                                  600                                                                        42.8                         8.0


Стабільність гібриду озимого ріпаку – дуже важливий показник. За оцінками вітчизняних фахівців, під екологічною пластичністю розуміється поведінка генотипу в залежності зміни умов зовнішнього середовища, які проявляються в фенотиповій мінливості. Деякі вітчизняні вчені [Н.М.Музафаров та ін., 2014], показуючи рівень стабільності, вводять термін «коефіцієнт агрономічної стабільності». В нашому випадку пропонується термін «Відносний рівень стабільності», який ми показуємо в процентах. 


Відносний рівень стабільності озимого ріпаку «Євраліс Семенс» в демонстраційних випробуваннях (2013-2016 рр.)


Зональне районування                                         Гібриди                                 Відносна стабільність (%)                                    Відносна пластичність (%)

1-Полісся (Волинська, Рівненська,                   ЕС Гідромель [18]                                        75.74                                                                         24.26

Житомирська,  Чернігівська)                            ЕС Дануб [9]                                                73.90                                                                         26.10

                                                                                 ЕС Меркурій [14]                                       76.85                                                                         23.15

                                                                                       ЕС Нептун [19]                                               74.79                                                                         25.21

2-Полісся, Лісостеп (Львівська,                               ЕС Гідромель [47]                                       79.63                                                                         20.37

 Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька,  ЕС Дануб[21]                                                   72.41                                                                         27.59

Івано-Франківська, Закарпатська)                      ЕС Меркурій [29]                                       81.98                                                                         18.02

                                                                                    ЕС Нептун [40]                                                78.93                                                                         21.07

3-Лісостеп (Вінницька, Київська, Сумська,   ЕС Гідромель [50]                                       80.94                                                                         19.06

Черкаська, Полтавська, Харківська)                 ЕС Дануб [42]                                                  79.13                                                                         20.87

                                                                                       ЕС Меркурій [56]                                       79.12                                                                         20.88

                                                                                      ЕС Нептун [47]                                       79.86                                                                         20.14

4-Степ (Одеська, Миколаївська, Харківська) ЕС Гідромель [14]                                       78.74                                                                         21.26

                                                                                 ЕС Дануб [4]                                                      94.42                                                                            5.58

                                                                                 ЕС Меркурій [14]                                       79.27                                                                         20.73

                                                                                    ЕС Нептун [14]                                       76.21                                                                         23.79

5-Степ (Кіровоградська, Дніпропетровська, ЕС Гідромель [14]                                       69.80                                                                         30.20

Запорізька, Донецька, Луганська)                  ЕС Дануб [5]                                                       88.62                                                                         11.38

                                                                                 ЕС Меркурій [8]                                       72.93                                                                         27.07

                                                                                   ЕС Нептун [12]                                       73.91                                                                 26.09


Врожайні дані озимого ріпаку, отримані в демонстраційних випробуваннях, дають можливість оцінити ступінь придатності кожного гібриду до зональної адаптації до технології ( О.В. Шашков, В.А. Мокрієнко).


Ступінь придатності гібрида до інтенсивності технології вирощування


Відносна стабільність, %                                    Градація                                  Зональна адаптація до технології

                  S≥80%                                   Дуже стабільні   (v ≤0.18)                                            Екстенсивна

               S=75-79%                                   Стабільні (v= 0.19-0.24)                                                   Проміжна

                  S≤75%                                                Нестабільні (v>0.25)                                                     Інтенсивна


Отже, гібриди ріпаку озимого від Євраліс Семенс характеризуються наступними біологічними та господарсько-цінними ознаками: формування стабільно високої врожайності в складних умовах вирощування; складові врожайності гібридів ріпаку озимого Євраліс Семенс обумовлюються  розгалуженістю рослин, масою тисячі насінин, кількістю стручків на рослині, довжиною стебла, пластичністю до густоти стеблостою та строків сівби; насіння характеризується низьким вмістом ерукової киcлоти й глюкозинолатів (00) та підвищеним вмістом жиру; висока екологічна пластичність у різних ґрунтово-кліматичних умовах (ґрунти, температурний, світловий, поживний та водний режими); швидкий початковий стартовий ріст, висока зимостійкість та інтенсивне відновлення весняної вегетації; добре розвинена коренева система забезпечує високу посухостійкість та ефективне використання елементів живлення з ґрунту та добрив; рослинам властиве інтенсивне гілкування та висока стійкість до вилягання; пластичні до строків сівби та площі живлення рослин; придатність до технологій вирощування різного матеріально-ресурсного забезпечення.

523