(050) 403-76-54 - прием заказов
  (050) 321-82-84 - консультация агронома
  (050) 704-76-16 - консультация агронома

Принципи успішного обприскування

При використанні сучасних засобів захисту рослин найбільша ефективність досягається за суворого дотримання трьох основних факторів:

  • Правильного вибору препарату;
  • Оптимальних строків застосування;
  • Технології застосування.

Від правильного вибору препарату залежить тільки половина успіху. Друга половина алежить від оптимальних строків внесення препарату.

До прикладу, можливість контролю лисохвоста польового різко знижується після того, як бур’яни проходять фазу другого справжнього листка, оскільки до настання цієї фази втрачається в середньому 1 ц/га потенційного врожаю пшениці.

Вибір оптимального розпилювача забезпечує підвищення ефективності препарату (наприклад, на лисохвіст польовий з 90% до 99%), завдяки чому досягається повна відсутність повторного відростання бур’янів.

Розвиток технологій

Реалії сучасного бізнесу змушують рахувати кожну копійку, витрачену на отримання якісного врожаю.

Відтак сільгоспвиробникам нині доцільніше обробляти дедалі більші площі меншою кількістю обприскувачів.

Професійне внесення ЗЗР може здійснюватися на швидкості 12-14 км/год і більше з нормою витрати робочої рідини 100-150 л/га з допомогою різних типів розпилювачів, залежно від цільового об’єкта, культури та інших умов.

ЦІЛЬОВІ ОБ’ЄКТИ

Цільові об’єкти і методи їхнього обприскування суттєво різняться між собою, — від ґрунтового внесення до складних злакових бур’янів із вертикальним розташуванням листя, що змінює свою форму та розміри на протязі вегетативного сезону.

Завдання оператора — забезпечити максимально можливе потрапляння препарату на цільові об’єкти за рахунок правильного підбору розпилювачів. Вирішальне значення при цьому має характер розпилення, кут його факела на поверхні та розмір каплі.

Вимоги до параметрів розпилення задля досягнення найкращих результатів залежать від таких чинників:

  • здатності препарату утримуватися на обробленій поверхні
  • площі покриття
  • розподілу

Зазначені параметри залежать як від препарату, так і від цільового об’єкта. Всі розпилювачі створюють спектр крапель різних розмірів, але пропорційне співвідношення дрібних, середніх і великих крапель може змінюватись. Оператори можуть використовувати цей фактор для адаптації розміру крапель до густоти покриття і цільового об’єкту обробки. Розмір крапель важливий у будь-якому разі.

Розмір крапель і здатність утримуватися на поверхні цільового об’єкту

Дрібні краплі краще утримуються на поверхні рослин, ніж великі, які мають тенденцію скочуватися з неї.

Переважання дрібних крапель у факелі розпилення необхідно при обробці таких бур’янів, як овес пустий і лисохвіст польовий, а також при роботі з горохом.

Великі краплі добре підходять для культур, які легко утримують їх, наприклад, квасоля або олійні культури.

Значний вплив на здатність краплі утримуватися на оброблюваній поверхні мають прилипачі (сурфактанти). Знижуючи динамічний поверхневий натяг крапель, ці засоби можуть скоротити непродуктивні витрати та підвищити ефективність препарату.

Розмір крапель і площа покриття

Зменшення удвічі розміру розпилюваних частинок при заданому обсязі рідини призводить до восьмиразового збільшення кількості крапель, при цьому площа покриття пласкої поверхні листя або ґрунту може зрости до 4-х разів.

Тому коли об’єкт розпилення має малі розміри (наприклад, лисохвіст польовий на стадії появи другого справжнього листка), розпилення, яке містить велику кількість дрібних крапель, значно підвищить шанси потрапляння препарату на об’єкт. При заданому обсязі рідини частки малих розмірів забезпечують більш повне покриття поверхні листка. Для продуктів системної дії, таких як УРАГАН ФОРТЕ, ГЕЛІОС ЭКСТРА,АТАМАН ЭКСТРА, достатнім є потрапляння на об’єкт лише кількох крапель, які містять активні інгредієнти, але для контактних гербіцидів, таких як РЕГЛОН СУПЕР,СКОРПІОН,РЕГІСТАН, повне покриття поверхні листка є важливим фактором, який забезпечує найвищий рівень ефективності.

Розмір крапель та розподіл

Здатність до проникнення всередину стеблостою — один із ключових факторів, що впливають на вибір параметрів обприскування. Злакові культури — це об'єкти, що ростуть вертикально, тому для них оптимальними є краплі великого розміру з гарною проникаючою здатністю, що падають вертикально вниз. У разі, якщо культура, широколиста, великі краплі навпаки осідають на верхній поверхні листка і не потрапляють на нижні яруси.

Наприклад, для проникнення в стеблостій картоплі краще використовувати дрібнодисперсне розпилення, тому що дрібні краплі здатні переміщуватися в горизонтальній площині і краще проникати всередину рослини крізь шари листя.

При обробці злакових культур, що ростуть вертикально, великі краплі швидко проникають до рівня нижнього листя, тоді як дрібні краплі залишаються на верхній частині рослини. При обприскуванні широколистих культур, наприклад, картоплі, великі краплі утримуються нагорі, а дрібні проникають всередину.

Вплив турбулентності

Потік повітря, що створюється обприскувачем під час руху, чинить негативний вплив на факел розпилення. Повітря підхоплює більш легкі і малорухливі краплі, не даючи їм можливості потрапити на листя рослин. Проблема посилюється збільшенням швидкості руху сучасних обприскувачів: чим вища швидкість, тим динамічніший потік повітря, створений обприскувачем.

При збільшенні поступальної швидкості удвічі коефіцієнт турбулентності зростає в 4 рази. Невелике збільшення швидкості руху обприскувача має такі само значні наслідки, як і зміна напряму вітру при обробці.

Зменшити знесення робочої рідини можна шляхом збільшення середнього розміру крапель і зниження робочого тиску та швидкості обробки. Однак у деяких випадках це може призвести до зниження якості розпилення і погіршення результатів обробки.

При підвищенні швидкості зростає турбулентність, яка ускладнює управління факелом розпилення. Необхідно використовувати нові технологічні рішення для зменшення коефіцієнта знесення крапель і підвищення ефективності застосування препаратів.

РОЗПИЛЮВАЧІ

Розпилювачі є найважливішою частиною обприскувача, які необхідно ретельно очищувати і калібрувати. Рекомендується регулярно перевіряти розпилювачі на зношення і вчасно замінювати їх на нові. Різниця у виливах рідини кожним розпилювачем на штанзі за хвилину повинна бути у межах ± 5% від середнього значення. 10%-ва розбіжність вже є критичною і певною мірою знижує ефективність обприскування. Теоретично для забезпечення якісного покриття оброблюваної поверхні різниця між показниками виливу розпилювачів на штанзі повинна становити не більше 5%.

ТИПИ РОЗПИЛЮВАЧІВ

Пласкофакельні щілинні розпилювачі 110° і 80°

Пласкофакельні щілинні розпилювачі зажили найширшого застосування у сільському господарстві. У діапазоні робочого тиску від 2 до 4 атмосфер вони дають змогу забезпечити високу якість внесення препаратів проти широкого спектру шкідливих об’єктів. Перевага віддається розпилювачам із факелом розпилення 110”, оскільки вони розташовуються ближче до оброблюваного об’єкта (за 50 см) і менш чутливі до коливань штанги. Розпилювачі з кутом факела розпилення 80° менш поширені, оскільки мають грубіше розпилення порівняно з розпилювачами з кутом факела 110” і повинні розташовуватися на більшій висоті (70 см) від оброблюваного об’єкта.

Стандартні пласкофакельні розпилювачі призначені для роботи за тиску від 2 атмосфер і вище. Розпилювачі змінного тиску (Variable Pressure) VР і Hypro і розширеного діапазону (Extended Range) ХR і Teejet, які прийшли на зміну пласкофакельним, дають змогу розширити діапазон робочого тиску.

Ці розпилювачі можуть застосовуватися при більш низьких значеннях робочого тиску, при цьому факел розпилення має кут 110” для охоплення всієї оброблюваної поверхні. Такі розпилювачі, наприклад, за тиску 3 атмосфери мають середньо- і дрібнодисперсне розпилення, але якщо тиск знизити до 1 атмосфери, то вони даватимуть середнє та крупнодисперсне розпилення.

На практиці оператори можуть змінювати тиск залежно від погодних умов з метою зниження ризиків знесення розпилення. Зменшення робочого тиску з 2,5 до 1 атмосфери призводить до триразового зменшення знесення робочої рідини, у цей спосіб також можна зменшити вплив несприятливих зовнішніх чинників на ефективність обробки.

Пласкофакельний щілинний розпилювач зі зниженим дрейфом крапель 110°

Розпилювачі зі зниженим дрейфом дрібних крапель призначені для роботи за тиску в діапазоні від 2 до 4 бар і забезпечують значно менше знесення з факела розпилення порівняно зі стандартними пласкофакельними розпилювачами.

Фактично вони працюють при відносно низькому тиску всередині сопла, оскільки рідина проходить через спеціальну передкамеру, де тиск падає перед надходженням рідини у вихідне сопло. Як правило, такі розпилювачі мають більш крупнодисперсне розпилення, а ступінь дрейфу крапель факела розпилення приблизно наполовину менший ніж у еквівалентних стандартних пласкофакельних розпилювачів.

Випробування компанією «Сингента» цих розпилювачів показали, що вони ефективні при роботі з фунгіцидами на злакових культурах і при осінньому застосуванні гербіциду Лінтур, ВДГ. Цінність розпилювачів зі зниженим дрейфом у сучасному фермерському господарстві вважається спірною, оскільки інжекторні розпилювачі повітря мають кращі показники зниження ступеня дрейфу крапель, а розпилювачі зі змінним діапазоном робочого тиску можуть застосовуватися у більш широкому діапазоні тиску.

Розпилювачі низького тиску 110° і 80°

Розпилювачі низького тиску призначені для продукування дуже великих крапель з метою зменшення знесення за робочого тиску від 1 до 2 атмосфер. Відносно крупні краплі застосовуються при обробці системними гербіцидами. Оператори повинні стежити за тим, щоб відсіяні клапани діафрагми відповідали цьому типові розпилювачів і працювали нормально за низького тиску.

З точки зору зменшення знесення з факела розпилення, розпилювачі розширеного діапазону з пласким факелом розпилення продуктивніші за розпилювачі зі зменшеним дрейфом крапель. За сприятливих умов розпилювачі ВТ повторюють або перевершують можливості стандартних щілинних пласкофакельних розпилювачів. Розпилювачі НТ, як правило, коштують не дорожче за стандартні пласкофакельні, утім можуть бути придатними для більшої кількості обробок. 

Напівконусні розпилювачі

Напівконусні розпилювачі здійснюють якісне дрібнодисперсне розпилення.

Розподіл їхніх факелів розпилення за шириною захвату обприскувача менш рівномірний порівняно з пласкофакельними щілинними розпилювачами і більш чутливий до впливу коливань штанги.

Цей тип розпилювачів набув найширшого застосування для обробки картоплі на ранніх стадіях боротьби з фітофторозом таким препаратом, як Ридоміл Голд Мц. Останні дослідження показали, що дають змогу отримати удвічі більше потрапляння препарату на листкову поверхню за перші три обробки і забезпечують найкращі результати з контролю фітофторозу при обробці препаратами Ридоміл Голд Мц і Ширлан.

Також рекомендовано для осіннього внесення Фюзілад Форте на олійних культурах, при цьому напрям факела розпилення під кутом від вертикальної площини дає можливість обробляти бур’яни, прикриті основною культурою.

Розпилювачі з порожнистим конусом розпилення традиційно застосовувалися на злакових культурах задля досягнення гарного покриття верхньої частини стеблостою. Нині при підвищених швидкостях обробок напівконусні розпилювачі вже не є ефективними, оскільки на дрібнодисперсне розпилення негативно впливає турбулентність повітря, що створюється обприскувачем при русі.

Розпилювачі зі змінним кутом розпилення, байонетні головки з подвійним вихідним отвором, насадки зі здвоєним вихідним отвором

Розпилювачі з парними вихідними отворами або подвійні розпилювачі, які витрачають удвічі менше препарату і вбудовані в одну спеціально розроблену головку із засувкою (байонетна головка), дають змогу отримати більш дрібнодисперсне розпилення порівняно з розпиленням, яке одержують від одного розпилювача, що працює при еквівалентній витраті і тиску. Розташування розпилювача під кутом від вертикалі покращує проникнення крапель углиб широколистяних культур. Такі розпилювачі призначені для обробки овочів, гороху, моркви, цибулі і мають переваги перед розпилювачами з порожнистим конусом розпилення з осадкою на вузькому стеблі і проникненням углиб культури, при цьому спостерігається зниження дрейфу крапель з факела розпилення і більш рівномірний розподіл робочої рідини по ширині захвату штанги. Потенційною проблемою є малий розмір вихідного отвору двох розпилювачів.

При розпиленні порівняно малих об’ємів води збільшується ризик засмічення розпилювачів. Недавні випробування показали, що найкращі результати з контролю рівня шкідливих об’єктів досягаються при блокуванні переднього розпилювача і розташуванні позаду нього іншого розпилювача типорозміру 110-04. Спрямованість факела розпилення під кутом покращує проникнення крапель в нижню частину стеблостою широколистяних культур. Іншою важливою перевагою цього типу розпилювачів є можливість їхнього застосування у тих випадках, коли вимагається збільшити норму витрати робочої рідини при середньо- або дрібнодисперсному розпиленні. Обираючи відповідний типорозмір розпилювачів, ви можете збільшувати швидкість руху, розпилюючи при цьому удвічі більший об’єм робочої рідини за нормального тиску і якості розпилення порівняно зі стандартним розпилювачем. Наприклад, можна використовувати розпилювачі 2 х 110-03 з витратою робочої рідини 200 л/га і при швидкості 12 км/год.

Дефлекторні розпилювачі

Цей тип розпилювачів має крупнодисперсне розпилення, що характеризується дуже однорідним покриттям. Його вихідні отвори, навіть найменших розмірів, дуже рідко забиваються. Дефлекторні розпилювачі добре підходять для обробки ґрунтовими гербіцидами, такими як Гезагард, Ураган Форте, Примекстра TZ Голд, які активізуються в ґрунті.

Інжекторні розпилювачі

При проходженні рідини через розпилювач до неї потрапляє повітря, яке усмоктується через дифузор і змішується зі струменем рідини, утворюючи при цьому краплі, які містять повітря. Ці краплі є крупнішими у порівнянні з тими, які продукуються традиційними пласкофакельними розпилювачами. Незважаючи на те, що краплі виходять крупнішими, наповнена повітрям крапля краще утримується на листковій поверхні, ніж така само за розміром цільна крапля.

Інжекторні розпилювачі з малими витратами (максимально до типорозміру 03) добре підходять для обробки злакових культур фунгіцидами.

Штангові обприскувачі з повітряною завісою (Degania, Rau, Hardi)

Створення обприскувачів із повітряною завісою дало змогу зменшити знесення дрібних крапель із зони обробки за рахунок створення вітрового екрана. Потік повітря з повітряного рукава осаджує дрібнодисперсне розпилення і покращує проникнення крапель усередину стеблостою. Повітряна завіса дає можливість працювати на більш високих швидкостях руху обприскувача і при підвищеному вітровому навантаженні (до 8 м/с). Передбачено можливість регулювання кута напрямку повітряного струменя і кількості препарату, що подається залежно від умов роботи. Вважається, що при використанні обприскувачів із повітряною завісою можна вносити препарати з меншими гектарними нормами витрати робочої рідини порівняно зі звичайними обприскувачами.

Проблеми виникають у тих випадках, коли повітря, яке подається, не відповідає кількості рослинної маси, що призводить до винесення крапель із зони обробки, пошкодження рослин і навіть висушування ґрунту.