(050) 403-76-54 - прием заказов
  (050) 321-82-84 - консультация агронома
  (050) 704-76-16 - консультация агронома

Принципова технологія вирощування сортів ріпчастої цибулі

1. Попередники

Головна вимога — максимально рано звільнити поле в році, який передує посіву. Висівати цибулю слід якомога раніше, і ґрунт має бути повністю підготовлено з осені. З цього погляду, найкращі попередники — пар і огірок, прийнятні також ранній томат, ранні кавун і диня.

Дуже часто рекомендують висівати цибулю після зернових культур і багаторічних трав. Практика останніх 5-7 років показала, що після таких попередників ґрунти, як правило, заселено шкідниками, які знищують велику кількість паростків цибулі й ушкоджують краплинну трубку (дротяник). Ось чому компанія «Сингента» не рекомендує використовувати такі попередники для цибулі.

2. Основна підготовка ґрунту

  • Дискування поля після збирання попередників
  • Застосування гербіцидів суцільної дії після виростання бур’янів до висоти 15-20 см
  • Оранка на глибину 22-24 см через 12-14 днів після внесення гербіциду
  • Культивація зябу (двічі мірою відростання бур’янів). На зиму поле має «піти» ідеально рівним

3. Удобрення

Рослини цибулі вимогливі до родючості ґрунту і реагують на рівень агрофону. Середній винос елементів живлення з урожаєм для сортів і гібридів компанії «Сингента» становить N4,4-Р1,5-КЗ,5 кг на 1 т продукції.

Коефіцієнти засвоєння елементів живлення з ґрунту наведено в різних рекомендаціях, однак вони дуже залежать від багатьох об’єктивних чинників, як-от кислотність ґрунту, гранулометричний стан, поглинальний комплекс тощо. Крім того, ці коефіцієнти неоднакові при основному внесенні добрив, при підживленні шляхом розкидання добрив у рядок, при фертигації і позакореневих (листових) підживленнях. У зв’язку з цим засадниче питання в розробці системи живлення — агрохімічний і фізичний аналіз ґрунту з визначенням таких показників, як вміст гумусу, вміст макроелементів (NРК), вміст мікроелементів (Са, Мg, S), кислотність, гранулометричний склад, поглинальний комплекс (обмінні катіони). Розробка детальної схеми внесення добрив для цибулі на вашому підприємстві і конкретному полі залежатиме від результатів такого аналізу, способу зрошення, планової урожайності та фінансового забезпечення технології. Далі наведено узагальнені рекомендації для сортів і гібридів компанії «Сингента» при їх вирощуванні на краплинному зрошуванні на ґрунтах східного і південно-східного регіонів України та при плановій урожайності товарної ріпки на рівні 85-100 т/га.

Забезпечення макроелементами має становити N250-300-Р130-150-К220-250 кг/га діючої речовини за сезон. Восени під основну обробку ґрунту вноситься 300 кг/га комплексного добрива (як правило, нітроамофоски) у фізичній вазі. За макроелементами це становить ІЧ48-Р48-К48. Під час сівби вноситься N32-Р32-К32. Це становить 200 кг/га нітроамофоски у фізичній вазі. Інші частки макроелементів та мікроелементи вносяться при фертигації за схемами.

Обов’язкові також позакореневі підживлення макро- і мікроелементами. їх краще здійснювати чистим розчином добрив з дотриманням таких норм і концентрацій:

  • комплекс 20-6-20 + МЕ у фазі 3-4-х листків — 1 кг/га в 0,5-процентному розчині (перший раз);
  • комплекс 20-6-20 + МЕ у фазі 6-7 листків — 2 кг/га в 1,0-процентному розчині (другий раз).

4. Передпосівна підготовка ґрунту і сівба

Весняна обробка ґрунту має обмежуватися винятково боронуванням зябу для збереження вологи і знищення перших паростків бур’яну.

Рослини цибулі дуже чутливі до тривалості світлового дня. При порушенні фотоперіодичності фаза початку формування цибулини може початися передчасно, цибулини сформуються дрібними, що призведе до суттєвого зниження урожайності. Сорти й гібриди компанії «Сингента» пристосовані до напівдовгого (напівкороткого) дня і придатні для вирощування у всіх зонах України, однак висівати їх треба максимально рано.

У зв’язку з цим весняна обробка ґрунту полягає винятково в боронуванні з метою закрити вологу. Норма висіву має становити 0,9-1,0 млн/га для ранніх гібридів (Хілтон Р1, Солюшн Р1) та 1,1-1,2 млн/га для пізніх сортів (Банко, Мундо) і гібридів (Боско Р1, Братко Р1). При сівбі ранніх гібридів відстань між насінням у рядку збільшується на 5 мм.

Для сівби слід використовувати вакуумні сівалки точного висіву Адгісоїа, АссогсІ, Мопозет та ін. Допускається викорис-тання вітчизняної сівалки «Клен», але для якісного і рівномірного розподілу насіння по площі швидкість руху агрегату не повинна перевищувати 4-4,5 км/год.

5. Догляд за посівами

Заходи з догляду за посівами полягають у систематичному розпушуванні широких міжрядь для забезпечення кореневої системи повітрям. Ці культивації слід обов’язково проводити після великих опадів, бо при обмеженому доступі повітря в ґрунт, особливо в другій половині літа, зростає ризик ураження рослин бактеріозом. Бур’яни треба знищувати суто хімічним методом (внесення гербіцидів). Прополювання вручну неприпустимі.

6. Зрошення і фертигація

Коренева система цибулі досить слабка і розвивається в шарі ґрунту до 20 см, тому потрібне стабільне зволоження шару ґрунту, у якому міститься коріння. Це засадничий момент технології. Не можна допускати висихання зони з корінням. У зв’язку з цим навіть при дефіциті води допускається невелике скорочення норм поливу, проте в жодному разі не можна збільшувати інтервали між поливами. Ідеальні щоденні поливи з фертигацією, але у виробничих умовах це не завжди здійсненно. При поливі не щодня і фертигації слід дотримуватися певних рекомендацій.

  • Витрату добрив треба виконувати обов’язково. Навіть при достатньому зволоженні ґрунту внаслідок дощу систему краплинного зрошення слід вмикати щодня і вносити заплановану норму добрив. Поливні норми при цьому можна зменшити на 30-40 %.
  • Добові норми добрив подвоюються при поливі через день і потроюються при поливі через два дні на третій. В останньому випадку поливні норми (витрата води) треба збільшити до 90-100 мЗ/га для зниження в поливній воді концентрації добрив і солей.
  • Якщо інтервали між поливами становлять три і більше днів, пропорційно збільшувати добові норми добрив не можна. їх слід коригувати (зменшувати) так, щоб концентрація добрив у поливній воді не перевищувала ЗО %. У такому разі не буде внесено загальну кількість поживних елементів, заплановану на весь період фертигації, а це призведе до зниження урожайності.